Praca w Korpusie Służby Cywilnej

PRACA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

Szczegółowe zasady prowadzenia kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21. 11. 2008 roku o służbie cywilnej

( Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z dn. 23.12.2008 r.)


 

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
 

  1. jest obywatelem polskim,

  1. korzysta w pełni z praw publicznych, 

  1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

  1. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy, 

  1. cieszy się nieposzlakowaną opinią.


 

Komendant Miejski Policji w Jaworznie ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. Ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:
 

  • umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

  • w Biuletynie Informacji Publicznej KMP Jaworzno ( www.jaworzno.slaska.policji.gov.pl )

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ( www.dsc.kprm.gov.pl )

 

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 03.06.2009
Data publikacji : 03.06.2009
Data modyfikacji : 08.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP w Jaworznie
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski KMP w Jaworznie
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Majka
do góry