Status prawny - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Miejski Policji w Jaworznie realizuje zadania określone w ustawach i  przepisach wykonawczych dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta Jaworzna.

Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Miejskiej jest obiekt Komendy Miejskiej w Jaworznie przy ulicy Narutowicza 1.

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin KMP Jaworzno 2018.pdf

Zmiana regulaminu KMP z dnia 30 sierpnia 2021 r.pdf

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 03.09.2008
Data publikacji : 03.09.2008
Data modyfikacji : 09.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Rzepka
Osoba udostępniająca informację:
Marta Rzepka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Rzepka
do góry