Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

8 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641).

Ustawa określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w jakimkolwiek celu.


 


 

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Komendant Miejski Policji

w Jaworznie

ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno

tel. 47 85 252 12

e-mail: komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 02.09.2022
Data modyfikacji : 02.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba udostępniająca informację:
Marta Rzepka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Rzepka
do góry