MAJĄTEK - Majątek - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK

WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 21.12.2012 R.

STANOWIĄCYCH MAJĄTEK KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JAWORZNIE 

 

NR GRUPY

GRUPA

WARTOŚĆ

0

Grunty

323508,00

1

Budynki i lokale

3661340,15

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

36385,20

3

Kotły i maszyny energetyczne

179043,92

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

996374,43

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

0

6

Urządzenia techniczne

921423,36

7

Środki transportu

2226388,15

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie

346646,22

RAZEM

8680009,43

  

Metryczka

Data wytworzenia : 20.12.2012
Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Majka
do góry