Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Wydział Prewencji

L.P.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany , jeżeli tak to gdzie?

1

Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w zbiorze „Przemoc w rodzinie”

Zespół ds. Nieletnich i Patologii,
KMP Jaworzno,
parter, pokój nr 25,
pn-pt 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

2

Rejestr jawnych Dzienników Książek Ewidencyjnych i Teczek

Sekretariat Prewencji
KMP w Jaworznie,
III piętro, pokój nr 301,
pn-pt 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

3

Rejestr wydawania RTN, Latarki, Kamizelki,Alko-Sensora,Lornetki

Zespół Dyżurnych,
KMP w Jaworznie,
parter, pokój nr 1,

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

4

Rejestr Badań Przeprowadzonych Urządzeniami Elektronicznymi do Badania Stanu Trzeźwości

Zespół Dyżurnych,
KMP w Jaworznie,
parter, pokój nr 1,

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

5

Rejestr Pobierania Krwi do Ampułek

Zespół Dyżurnych,
KMP w Jaworznie,
parter, pokój nr 1,

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

6

Rejestr Osób Zatrzymanych, Poszukiwanych

Zespół ds. Nieletnich i Patologii,
KMP w Jaworznie,
parter, pokój nr 25,
pn-pt 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

7

Rejestr Wydanego Sprzętu NPP

Wydział Prewencji,
KMP w Jaworznie,
III piętro, pokój nr 308

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

8

Rejestr Spraw o Wykroczenia RSOW

Zespół ds. Wykroczeń,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 118

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

9

Rejestr Wydanych i Zdanych Kluczy do pomieszczenia 308

Wydział Prewencji,
KMP w Jaworznie,
III piętro, pokój nr 308

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

10

Rejestr Wokand

Zespół ds. Wykroczeń,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 118

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

11

Wykaz Patroli w Terenie

Zespół Dyżurnych,
KMP w Jaworznie,
parter, pokój nr 1

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

12

Ewidencja Mandatów Karnych nałożonych przez Funkcjonariuszy Referatu Patrolowo -Interwencyjnego

Kierownik RPI,
KMP w Jaworznie,
parter, pokój nr 5, 6

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

 

Wydział Kryminalny

L.P.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany , jeżeli tak to gdzie?

1

Dzienniki korespondencyjne

Sekretariat Wydziału Kryminalny,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 127,
II piętro, pokój nr 224,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

2

Dzienniki podawcze

Sekretariat Wydziału Kryminalny,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 127,
II piętro, pokój nr 224,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

3

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

Sekretariat Wydziału Kryminalny,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 224,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

4

Rejestr osób zaginionych

Sekretariat Wydziału Kryminalny,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 127,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

5

Rejestr osób poszukiwanych

Sekretariat Wydziału Kryminalny,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 127,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

6

Rejestr śledztw i dochodzeń

Wydział Kryminalny,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 229,
Dni robocze

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

7

Księga dowodów rzeczowych

Wydział Kryminalny,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 229,
Dni robocze

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

 

Wydział Ruchu Drogowego

L.P.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany , jeżeli tak to gdzie?

1

Dziennik korespondencyjny

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

2

Dziennik korespondencyjny dla przepisów WRD

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

3

Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

4

Rejestr wykroczeń drogowych ujawnionych za pomocą urządzeń automatycznie rejestrujących przekroczenie prędkości

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

5

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

6

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

7

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

8

Rejestr kart Mrd5/1

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

9

Rejestr telegramów wychodzących i przychodzących

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 111,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

10

Rejestr wydawanych notatników służbowych

Wydział Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 217,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

11

Książka zdarzeń drogowych

Wydział Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 217,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

12

Rejestr „Księga druków ścisłego zarachowania bloczków pokwitowań za zatrzymane dokumenty”

Wydział Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 221,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

13

Rejestr prowadzonych spraw o wykroczenia (wersja elektroniczna)

Wydział Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 236,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie
Nie
14

Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 236,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie
Nie
15

Ewidencja pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych RMP

Wydział Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 217,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie
Nie
16

Książka ewidencyjna analizatora wydechu  Alcosensor „FST”

Wydział Ruchu Drogowego,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 217,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie
Nie

 

Zespół Kadr i Szkolenia

L.P.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany , jeżeli tak to gdzie?

1

Ewidencja stempli i pieczęci

Zespół Kadr i Szkolenia,
KMP w Jaworznie,
II piętro, pokój nr 219b,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

               

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej

L.P.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany , jeżeli tak to gdzie?

1

Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto (na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 05.08.2010r o Ochronie Informacji Niejawnych). Zespół OIN i KT,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 107, 108,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

2

Rejestr akt postępowań sprawdzających Zespół OIN i KT,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 107, 108,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

3

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa Zespół OIN i KT,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 107, 108,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

4

Rejestr umorzonych postępowań sprawdzających Zespół OIN i KT,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 107, 108,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

5

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN Zespół OIN i KT,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 107, 108,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

6

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa Zespół OIN i KT,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 107, 108,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

7

Rejestr upoważnień do kontroli Zespół OIN i KT,
KMP w Jaworznie,
I piętro, pokój nr 107, 108,
pn-pt, godz. 7:30-15:30

Komendant Miejski Policji
w Jaworznie

Nie

 

UWAGA:

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych

Metryczka

Data wytworzenia : 20.12.2012
Data publikacji : 20.12.2012
Data modyfikacji : 02.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Ślusarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Majka
do góry