Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 Szczegółową  organizację  i  zakres  dostępu do informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Dostępowi do informacji publikacji publicznej podlega:

a) projektowanie aktów normatywnych,

b) programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,

c) statusy prawne lub formy prawne,

d) przedmiot działalności i kompetencje,

e) organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje,

f) struktury własnościowe podmiotów,

g) sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

        Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem gdy Komenda Miejska Policji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Jaworznie mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych, dysponujących taką informacją, pod wymienionymi w Danych kontaktowych adresami i telefonami kontaktowymi.

  

Pliki do pobrania

Metryczka

Data wytworzenia : 03.09.2008
Data publikacji : 03.09.2008
Data modyfikacji : 14.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Osoba udostępniająca informację:
Marta Rzepka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Rzepka
do góry